Dr.Reza Shahriari
کلینیک دندانپزشکی
دکتر رضا شهریاری

لبخندها بخش مهمی از زندگی هستند

موثر در شناخت ما انسانها از یکدیگر که می بایست از همان کودکی با مراجعه به دندانپزشک اطفال به فکر آن بود. چراکه در جامعه ای بسیار مبتنی بر ظاهر زندگی می کنیم و برداشت دیگران از ما ظرف چند ثانیه صورت می گیرد. مرتب کردن دندانها (توسط متخصص ارتودنسی) به واقع تغییری اساسی در ظاهر شما ایجاد کرده و می تواند نقش تعیین کننده ای در حفظ یا از دست دادن فرصت ها داشته باشد.

لینک 1

توضیح لینک

 

لینک2

توضیح لینک

 

لینک3

توضیح لینک

خدمات دندانپزشکی و زیبایی دندان

لینک 1

توضیح لینک

 

لینک2

توضیح لینک

 

لینک3

توضیح لینک

کلیپ‌های رضایت مراجعین